Het ontstaan van het Trekkermuseum Nisse
Al vanaf het begin bij de oprichting van de OTMMZ werd de wens geuit een deel van het materieel op een meer permanente wijze tentoon te stellen in een eigen museum.
Dankzij de inzet van de gemeente Borsele en een subsidie in het kader van Waardevol Cultuur Landschap kreeg men eind 1996 de beschikking over een loods met omliggend terrein.
Reeds in de zomer van 1997 konden de deuren van het trekkermuseum worden geopend voor het publiek.
Doelstelling Museum.
Het museum heeft tot doel een deelaspect van de landbouwhistorie te belichten, en wel de opkomst van de motorisatie. Daar waar de mechanisatie (dus de ontwikkeling van de werktuigen) omstreeks 1850 een aanvang neemt, komt de motorisatie (dus vervanger van het paard als trekkracht) in Nederland aarzelend op gang rond 1913, juist voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Na deze oorlog beginnen de eerste trekkers het land binnen te komen, een ontwikkeling die gestaag doorgaat tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Vanaf 1946 neemt de motorisatie, mede dankzij de uit Amerika afkomstige Marshallhulp, op de Nederlandse landbouwbedrijven een grote vlucht, en in 1964 wordt het moment bereikt dat er evenveel trekkers als paarden in gebruik zijn. Daarna gaat het snel, en een aantal jaren later is het paard vrijwel geheel verdwenen. Sinds dat moment is de trekker op het Nederlandse boerenbedrijf niet meer weg te denken
Uitbreiding.
Al gauw bleek het museum door groei van het ledental en de belangstelling, te klein. Daarom ontstonden er in 2005 plannen om het museum uit te breiden.
Met behulp van de gemeente Borsele, de provincie Zeeland, die voor een Europese subsidie zorgde, ANWB, Delta, ZLTO, Rabobank en de verkoop van pandbrieven onder de leden kon een begin worden gemaakt met de uitvoering.
Vele vrijwilligers werken gedurende de winter maanden op het terrein om alles klaar te maken voor de bouw. Nadat er een U-vormig gebouw rond het oude museum is gemaakt, ontstaat vier keer zoveel ruimte.
In 2006 kon het museum opnieuw zijn deuren openen.
Nu beschikken wij niet alleen over een grotere tentoonstellings oppervlakte, maar hebben we eindelijk een gebouw waar we onze bijeenkomsten kunnen houden.
Omdat het omliggende terrein nog niet klaar was in 2006 werd in het voorjaar van 2007 het vernieuwde museum officieel geopend door gedeputeerde van Zeeland dhr. van Waveren, door middel van het steken van een ring op een trekker.
Wat is er te zien.
Uit de periode van voor 1960 is een deels vaste en een jaarlijks wisselende collectie fraai gerestaureerde trekkers en stationaire motoren te zien, alsmede de technische informatie hierover.
Aan de hand van foto's, waar mogelijk met een Zeeuwse inslag, en ander historisch materiaal wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling die de motorisatie doorgemaakt heeft.
De periode na 1960 valt (strikt genomen) buiten het gebied van de 'oldtimer', maar wordt zijdeling belicht om een completer beeld te geven.
Naast bovenstaande is in het museum een collectie miniaturen aanwezig. In andere vitrines zijn ook tijdschriften, boeken en folders te bezichtigen. Ook worden videopresentaties verzorgd en zijn foto's te zien waarop de trekkers en het verdere materieel van de club aan het werk zijn.
Aan de wanden hangen allerlei foto's, reclame materiaal en een aantal schilderijen van Sjaak Oosterling.

Het museum beschikt daarnaast over een winkeltje waar aardige souvenirs te verkrijgen zijn.

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid een kopje koffie of een glaasje fris te drinken, binnen of in de tuin op het terras, midden in het Waardevol Cultuur Landschap.
De Stoomtrein Goes Borsele heeft vanaf juni 2010 haar dienstregeling uitgebreid. Tussen de ritten door met de stoomtrein rijden zogenaamde motorwagens. Deze door dieselmotoren aangedreven treinen stoppen op een aantal nieuw gemaakte stations. Tussen de overweg en het museum is een nieuw station geplaatst, zodat reizigers ook ons museum aan kunnen doen. Een welkome uitbreiding op het aanbod voor de toeristen in Zeeland.

Kijk voor een uitgebreide dienstregeling bij de website van de stoomtrein.
Klik op de afbeelding voor enkele foto's.

Het trekkermuseum kan ook startplaats zijn voor een wandelroute naar en rond de twee kilometer verderop gelegen Hoeve van der Meulen. Deze hoeve is door de Stichting het Zeeuwselandschap geheel in oude luister hersteld en op afspraak te bezichtigen.
Natuurlijk kunt u ook uw eigen weg uitstippelen en het museum als startplaats of tussenstop voor uw wandeling gebruiken.

foto: website Stichting Het Zeeuwse Landschap
Het museum maakt ook deel uit van de Boerenland fietsroute.
Via deze link is ook een fietsroute te bekijken die u voert langs het museum en door het dijken en heggenlandschap van de zak van Zuid Beveland. Ook voert de knooppunten route u langs het museum zodat u zelf uw route kunt uitstippelen.

Bij het museum is (gratis) parkeergelegenheid. Er zijn tevens voorzieningen voor gehandicapten.
Nieuwe uitbreiding.
In 2009 is door de Kon. Wilhelminapolder een machineloods aan het museum geschonken. In 2014 is deze loods dankzij oa. subsidies van het Europese landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, opgebouwd en voorzien van nieuwe beplating en dak. Met deze loods vergroten wij onze opslag capaciteit voor eigen objecten en middelen. Ook kunnen restauratie projecten worden getoond voor educatie en groepen. De loods is aan de zijkant van het bestaande gebouw geplaatst. De officiële opening is op 17 mei 2014 verricht door de commisaris van de Koning Han Polman en uit naam van de schenker voormalig directeur van de Kon. Wilhelminapolder Jan Paul van Hoven.
Daarom is de naam van de loods is "WP loods".
In 2009 is door de Kon. Wilhelminapolder een machineloods aan het museum geschonken. In 2014 is deze loods dankzij oa. subsidies van het Europese landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, opgebouwd en voorzien van nieuwe beplating en dak. Met deze loods vergroten wij onze opslag capaciteit voor eigen objecten en middelen. Ook kunnen restauratie projecten worden getoond voor educatie en groepen. De loods is aan de zijkant van het bestaande gebouw geplaatst. De officiële opening is op 17 mei 2014 verricht door de commisaris van de Koning Han Polman en uit naam van de schenker voormalig directeur van de Kon. Wilhelminapolder Jan Paul van Hoven.
Daarom is de naam van de loods is "WP loods".
Nieuwe aanwinst in 2016.
Als aanvulling op onze vaste collectie zijn wij blij met een unieke klederdracht poppen collectie van 110 poppen. Deze is verzameld door Jaap Geense uit Arnemuiden. Na zijn overlijden werd door zijn vrouw gezocht naar een geschikte plaats waar de gehele verzameling kan worden getoond. Ons museum heeft via de tractoren en motoren alles te maken met het platteland en het boeren leven. Hiervan was de klederdracht ook een essentieel onderdeel.
Van 43 plaatsen en streken uit Nederland staan de poppen met originele stoffen gekleed. Naast bekende drachten uit onze streek maar ook die van b.v. Marken en Urk staan er ook minder bekende drachten die al heel lang niet meer gedragen worden maar die een lust zijn om te zien.


Trekkermuseum als fotogenieke plaats voor trouwlustigen.
  Begin januari 2015 had het trekkermuseum bijzonder bezoek. Een bruidspaar wilde graag met enkele oldtimer trekkers op de foto. Hieraan gaven wij graag gehoor. Fotograaf Marcel Kloet schoot er mooie plaatjes en maakte voor het trekkermuseum een collage.
Een museum draait niet zonder vrijwilligers. Wilt u helpen in het museum, met de verkoop of andere zaken?
Neem dan contact op met het secretariaat, telefoon 0113 343720 of mail naar: info@trekkermuseum-otmmz.nl