Dors en stoppeldag 2011

Dit jaar was het eiland Noord Beveland aan de beurt om daar de jaarlijkse dors en stoppeldag te houden. Op een perceel aan de Molenweg te Kamperland naast Camping de Molenhoek, dat beschikbaar gesteld was door Michael Schippers, verzamelden de deelnemers en werden de machines klaar gezet. Het beloofde een perfecte dag te worden wat het weer betreft. Na de koffie en bolus werd door twee blazers van de Jachthoorngroep "Nouveau Départ" de aandacht gevraagd voor de opening. De voorzitter Rinus van 't Westeinde nodigde de Burgemeester van Noord Beveland dhr. H. van Kooten uit om de eerste schoof in de dorsmachine te gooien. Deze schoof was van het ras Zeeuwse Witte. Dit ras wordt door De Stichting Op Goede Gronden weer in ere hersteld en vermeerderd. De Burgemeester nodigde de voorzitter van deze stichting dhr. Mol uit om dit samen met hem te doen. In het welkomstwoord werden ook de sponsoren bedankt die het o.a. mogelijk hadden gemaakt om deze dag gratis toegankelijk te maken voor het publiek. Hierna was het de beurt aan de leden om met hun materiaal de bezoekers te laten zien wat er allemaal komt kijken bij het oogsten en verwerken van de oogst. Terwijl De Stichting Op Goede Gronden hun aardappelras samen met de Burgemeester bij de clubrooier promoten, werden er demonstraties gegeven. De dorsploeg van Brasser en ook de kleine dorskast van Spruyt was in bedrijf. Daarnaast werd door Veerhoek en van der Bliek een dorsprocéde gedemonstreerd waar schoven één voor één door een kleine machine worden ontdaan van het graan. Een grote stationaire motor stond draaiend opgesteld. Drie BM Volvo dorsmachines van de groep Goedhart reden samen met de binder van Weststrate het graan af. De schoven werden geladen en naar de verschillende dors plaatsen gebracht. Daarnaast werd er geploegd door een aantal leden. De Fordson N van Dees trok veel belangstelling, maar ook de kleine Holder was een bezienswaardigheid. Door anderen werd er gewerkt met een cultivator en ook een Holder tweewiel frees. Op het terrein stonden naast tractoren ook stands van de NOJG en de jachthoorngroep. Deze blaasden er gedurende de dag lustig op los. Bij de stand van 't Vrije uurtje stonden miniaturen voor jong en oud. En de wagens van Louwerse waren weer prachtig opgetuigd met bloemen en oogst producten. Het vele publiek en de leden genoten met volle teugen van deze prachtige dag.

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan.

Foto's beschikbaar gesteld door:

H.M. de Troije.

Terug naar evenementen