Dors en stoppeldag met regionale ploegwedstrijden 2009

Vanwege het 200 jarig bestaan van de Koningklijke Wilhelminapolders werd gevraagd of de OTMMZ haar jaarlijkse dors en stoppeldag tijdens de open dag in Wilhelmina dorp wilde houden. Hier werd graag gehoor aan gegeven. Zeker omdat tegelijk ook de regionale ploegwedstrijden en de Power Horse Competitie werden gehouden. Naast een stoommachine demonstreerde de WP haar bedrijf, tractoren en werktuigen. Zoveel evenementen bij elkaar verzekerd de deelnemers van een ruime belangstelling.
Om 9 uur stonden een drietal Borga dorsmachines opgesteld en werd de binder in gereedheid gebracht achter een Fordson. Na de gebruikelijke koffie kon ieder beginnen aan zijn activiteit. Voor de één was dit ploegen voor de ander dorsen of binderen of schoven laden. Daarnaast was er ook de mogelijkheid om andere grondbewerkingen te demonstreren. Twee BM Volvo combines gaven een demonstratie en enkele stationaire motoren waren opgesteld waaronder een grote Kromhout. Drie rupstractoren waren goed voor 32 ploegsneden in een omgang. Dat schiet op. Bij de ploegwedstrijden lag het tempo behoorlijk lager omdat de nodige aandacht uitging naar een perfecte ploegsnede. Er werd gestreden met moderne en oldtimer tractoren met zowel wentel en rondgaande ploegen. Getrokken en gedragen rondgaand werd in één categorie geplaatst. Tijdens de demonstratie dorsen en binderen stroomde het publiek toe om te genieten van deze historische manier van werken.
Nadat alle graan was gemaaid en gedorst restte aan het eind van de dag nog de uitreiken van de prijzen bij het ploegen.

Klik hier voor de volledige uitslag.

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan.

Foto's beschikbaar gesteld door:

H.M. de Troije, A. Mol.

Terug naar evenementen