Dorsdag OTMMZ 2008

Onder het motto "van akker tot bakker" is de jaarlijkse dors en stoppeldag van de OTMMZ in samenwerking met de stichting behoud Borselse molens (SBBM) gehouden bij de molen van 's-Gravenpolder. Omdat op de geplande datum er nog graan en stro op het perceel was moest het evenement een week worden uitgesteld. Helaas was het weer in deze tussen liggende week niet best. De dag zelf begon met donkere luchten en harde buien, maar later werd het weer steeds beter en eindigde met een heerlijk zonnetje en schitterende Hollandse luchten. De dag werd geopend door Burgemeester Gelok van Borsele met het ingooien van de eerste schoven in de Borga dorskas. In zijn toespraak gaf hij aan een liefhebber te zijn van dit soort activiteiten en sprak dan ook zijn waardering uit voor een ieder die op welke wijze dan ook bijdraagt aan het behoud van ons culturele erfgoed. Ondanks zijn rubber laarzen vond de heer Gelok dat hij nog steeds niet goed was voorbereid op eventueel slechter weer en steunde onze vereniging én passánt door het kopen van onze club pet. De voorzitter Rinus van 't Westeinde dankte de sponsoren voor het beschikbaar stellen van materieel en middelen.
Beide verenigingen vulden elkaar goed aan om het publiek te trakteren op een gezellige dag. De hele cyclus kon worden vertoond. Het zelfbinderen, combinen en het op verschillende manieren machinaal dorsen kon worden gevolgd. Ook enkele stationaire motoren waren aanwezig om enkele machines aan te drijven. Het maal en bak proces kon worden gevolgd bij de molen. Hier was ook een kleine maar gezellige markt opgebouwd. Met een paardentram kon een rondrit worden gemaakt. De molen was tegen een kleine vergoeding te bezichtigen. Deze vergoeding kwam geheel ten goede aan de restauratie van de molen. Op de stelling rondom de molen was een mooi overzicht te zien van de activiteiten het perceel, waarvan een deel door Natuurmonumenten beschikbaar was gesteld. Om de stoppel te bewerken waren er verschillende ploegers en andere werktuigen zoals schijfeg en cultivator.

Klik op de foto om naar het fotoalbum te gaan.

Foto's beschikbaar gesteld door:

H.M. de Troije, A de Boe, A. Mol

Terug naar evenementen